ZASADY NAJMU

Podstawowe warunki najmu:

Wypożyczalnia MFP s.c. zawiera umowę z klientem na podstawie co najmniej dwóch dokumentów tożsamości,


Za wynajęty sprzęt pobierane są kaucje, których wysokość zależy od rodzaju sprzętu i wynoszą od 100 zł do 1500 zł,


Czynsz najmu ustalany jest za czas najmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy,


Minimalną jednostką czasu najmu jest jeden dzień, o ile nie zostanie ustalone inaczej.